Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ηλιακοί θερμοσίφωνες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Prismatherm Orizon 120lt/1.9m² Glass Επιλεκτικός Διπλής Ενέργιας

120 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 1,9 m²..

641,00€

Prismatherm Orizon 120lt/1.9m² Glass Επιλεκτικός Τριπλής Ενέργιας

120 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 1,9 m²..

725,00€

Prismatherm Orizon 120lt/1.9m² Inox Επιλεκτικός Διπλής Ενέργιας

120 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 1,9 m²..

956,00€

Prismatherm Orizon 120lt/1.9m² Inox Επιλεκτικός Τριπλής Ενέργιας

120 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 1,9 m²..

1.037,00€

Prismatherm Orizon 160lt/1.9m² Glass Επιλεκτικός Διπλής Ενέργιας

160 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 1,9 m²..

672,00€

Prismatherm Orizon 160lt/1.9m² Glass Επιλεκτικός Τριπλής Ενέργιας

160 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 1,9 m²..

753,00€

Prismatherm Orizon 160lt/1.9m² Inox Επιλεκτικός Διπλής Ενέργιας

160 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 1,9 m²..

981,00€

Prismatherm Orizon 160lt/1.9m² Inox Επιλεκτικός Τριπλής Ενέργιας

160 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 1,9 m²..

1.064,00€

Prismatherm Orizon 200lt/2.35m² Glass Επιλεκτικός Διπλής Ενέργιας

200 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 2,35 m²..

820,00€

Prismatherm Orizon 200lt/2.35m² Glass Επιλεκτικός Τριπλής Ενέργιας

200 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 2,35 m²..

904,00€

Prismatherm Orizon 200lt/2.35m² Inox Επιλεκτικός Διπλής Ενέργιας

200 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 2,35 m²..

1.163,00€

Prismatherm Orizon 200lt/2.35m² Inox Επιλεκτικός Τριπλής Ενέργιας

200 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 2,35 m²..

1.246,00€

Prismatherm Orizon Plus 160lt/2.35m² Glass Επιλεκτικός Διπλής Ενέργιας

160 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 2,35 m²..

716,00€

Prismatherm Orizon Plus 160lt/2.35m² Glass Επιλεκτικός Τριπλής Ενέργιας

160 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 2,35 m²..

799,00€

Prismatherm Orizon Plus 160lt/2.35m² Inox Επιλεκτικός Διπλής Ενέργιας

160 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 2,35 m²..

1.027,00€

Prismatherm Orizon Plus 160lt/2.35m² Inox Επιλεκτικός Τριπλής Ενέργιας

160 λίτρα 1 οριζόντιο επιλεκτικό συλλέκτη 2,35 m²..

1.111,00€